Kattoremontin hinta koostuu osista, joista jokainen tähtää tyytyväisyyteesi

Kattoremontin hinta

Meillä täällä Kattotyöt Prolla kattoremontti ja sen hinta on palvelukokonaisuus. Remonttihinnan muodostavat tekijät määritämme aina kohdekohtaisesti sekä katon tarpeet että toiveesi tarkasti huomioiden.

Kun asioit kanssamme, arvioivatkin kokeneet asiantuntijamme kattoremontin kustannuksia monen eri tekijän perusteella. Pyrimme täyttämään odotuksesi esimerkiksi näiden asioiden suhteen:

  • katon koko, materiaali, muoto ja jyrkkyys
  • katolle tehtävät muutostyöt
  • kattotuotteet ja niiden määrä
  • läpiviennit ja niiden määrä
  • kattoremontin ajankohta

Edellä mainittujen lisäksi kattoremontin hintaan vaikuttavat osaltaan muun muassa vesikaton ja sen alapuolisten rakenteiden kunto, katon ja savupiipun mahdolliset korjaustarpeet, kohteen sijainti ja saavutettavuus sekä urakan yhteydessä tehtävä siistiminen. Kaikki tasokkaan lopputuloksen edellyttämät työt, materiaalit ja kalusto sisältyvät tarjoukseemme.

Katon perusominaisuudet muodostavat hintapohjan

Katon perusominaisuuksia ovat koko, materiaali, malli, korkeus ja jyrkkyys. Niistä kukin on merkittävä tekijä laskukaavassa, jonka avulla muodostamme tarjouksemme kattoremontista kohteessasi.

Katon koko ja materiaali vaikuttavat niin työn kuin materiaalikustannustenkin osuuteen kattoremontin hinnasta. Pitkällä kokemuksella Me Kattotyöt Prolla työskentelemme kuitenkin kustannustehokkaasti katon koosta ja materiaalista riippumatta.

Katon korkeus, malli ja jyrkkyys taas vaikuttavat lähinnä työn osuuteen. Jyrkkä ja korkea katto on aina loivaa kattoa haastavampi remontoitava ja rakennettava. Korkeaa kattoa remontoitaessa henkilönostimien ja telineiden muodostama osuus kattoremontin hinnasta on suurempi, ja jyrkällä katolla oman lisänsä kattoremontin hintaan tuovat myös työntekijöidemme työturvallisuuden ja -ergonomian varmistavat varusteet. Monimuotoinen, taitettu ja useita lappeita käsittävä katto on aina hieman hankalampi ja siksi myös hintavampi remontoitava kuin malliltaan yksinkertainen kate.

Purku- ja korjaustyöt ovat yksi osa kattoremontin kustannuksista

Vanhan katon kunto vaikuttaa merkittävästi kattoremontin kustannuksiin. Ikäloppu vesikatto puretaan kattoremontin yhteydessä yleensä kokonaan, mutta huonokuntoinen kate voi vaatia purkutöitä paljolti myös vesikaton alapuolisten rakenteiden osalta. Tuntipalkkojen ohella purkamisesta koituu pientä ekstraa myös kattoremontin siivouskustannuksiin – sekä jätelava että purkujätteen poiskuljetus ovat varsinaisen loppusiivouksen ohella meillä Kattotyöt Prolla kiinteä osa kattoremontin hintaa.

Jos kate taas on vielä hyvässä kunnossa, saattaa vanha vesikatto olla mahdollista jättää uuden alle aluskatteeksi. Tällöin purkutyömaa pysyy minimissään, ja kattoremontin kokonaiskustannuksista lohkeaa pois iso pala.

Jos purettavaa ei juuri ole, korvautuu osa purkamisen aiheuttamista kuluista vanhojen kattorakenteiden korjaustöillä. Ellei ole jo liian myöhäistä, tulee korjaus purkamista edullisemmaksi. Remonttia edeltävän kattotarkastuksen yhteydessä arvioimme niin katon kuin savupiipunkin tarpeet purku- ja korjaustöille ja laskemme ne osaksi kilpailukykyistä tarjoustamme käsillä olevasta urakasta.

Muutostyöt – samaa vanhaa vai jotain ihan muuta?

Katon muutostyöt liittyvät kiinteästi kattoremontin hinnan muodostavaan kokonaisuuteen. Ne vaikuttavat niin työtuntien kuin materiaalikustannustenkin osuuteen remonttihinnasta sitä enemmän, mitä suurempi muutos on kyseessä. Välillä katon materiaalin, mallin tai korkeuden muutokset ovat kuitenkin taloudellisesti erittäin kannattava pitkän tähtäimen sijoitus, eikä niiden tuomia lisäkustannuksia siksi kannatakaan pelätä.

Kattotuotteet ja läpiviennit

Kaiken muun ohella murto-osa kattoremontin hinnasta muodostuu kattotuotteiden ja läpivientien perusteella. Niiden osuus ei välttämättä ole suuri, mutta niin kattoturvatuotteet kuin kattoikkunat, valokuvut ja aurinkopaneelitkin vaikuttavat aina jossain määrin remontin kokonaiskustannuksiin. Jyrkällä katolla joudumme ottamaan huomioon myös Suomen rakennusmääräyskokoelman asettamat vaatimukset kattoturvatuotteille ja niiden määrälle, ja kattoturvan osuus katon remonttihinnasta onkin yleensä suurempi jyrkillä kuin loivilla katoilla. Ikkunat, kuvut ja paneelit taas ovat valinnaisia lisävarusteita, mutta niiden asennuksen tuoma lisä kattoremontin hintaan on summaltaan aina pienempi kuin tuotteiden asennushinta siinä tapauksessa, että työn teettää jälkikäteen.

Remontin ajankohta – talvi voi olla taloudellisin aika teettää kattoremontti

Muista, että kattoremontin hinnassa voi säästää ajoittamalla urakan oikein. Mitä aiemmin remontin teettää, sen pienempänä pysyvät usein niin materiaalikustannukset kuin työtuntien määräkin. Jos kattoremontin teettää ruuhkaisen kesäsesongin ulkopuolella, saattaa sekä materiaalien että työn hinnassa pystyä säästämään vielä himpun verran enemmän.

Saisiko siis olla kattoremontti kotimaisen ja kustannustehokkaan urakoitsijan toimesta? Me kattotyöt Prolla olemme reipas joukko kattoalan moniosaavia ammattilaisia, ja pitkän kokemuksemme ansiosta pystymme tarjoamaan rahoillesi mitä parhainta vastinetta kaikilla remontin hinnan muodostavilla osa-alueilla. Meillä kattoremontin hinta on ennen kaikkea tae tyytyväisyydestäsi, eikä vain liikevaihtoon tähtäävä lukema viivan alla!

Kattoneliön remonttihinta – mitä uusi katto maksaa per neliö?

Kattoremontin hinta koostuu kokonaisuudesta, ja kokonaisuus neliöistä. Kattoremontin hinta per neliö kiinnostaakin ymmärrettävästi monia kattoremonttia suunnittelevia. Sen perusteella kattoremontin lopulliset kustannukset olisi helppo laskea – sen kun vain kertoisi katon neliöiden määrän yhden neliön remonttihinnalla! Valitettavasti laskukaava ei kuitenkaan ole ihan niin yksinkertainen, sillä kattoremontin neliöhinta elää projektista toiseen kuin elohopea huhtikuussa.

Kattoremontissa tärkeintä on siis valita luotettava urakoitsija, jonka asiakkaana et päädy maksamaan uudesta katosta liian kovaa hintaa per neliö. Sen me Kattotyöt Prolla varmistamme laskemalla kattoremontin hinnan varta vasten kohteesi tarpeiden mukaan. Näin ollen voit olla varma myös urakan neliökohtaisen hinnan olevan kohdillaan.

Mitä mahtuu yhteen neliöön? Se merkitsee!

Neliömetrin verran kattoa on yhtä kuin metri kertaa metri-kokoinen alue. Niinkin pienelle pläntille mahtuu paljon erilaisia asioita kohteesta riippuen. Jokainen niistä vaikuttaa joko välittömästi tai välillisesti kattoremontin neliöhintaan.

Kuten arvata saattaa, näkyy kattoremontin hinnassa esimerkiksi katemateriaali. Katemateriaalien hinnat vaihtelevat, mutta järjestys arvokkaimmasta edullisimpaan menee jotakuinkin järjestyksessä: lukkosauma, tiilikuviopelti, betonitiili, poimutettupelti, bitumi.

Huomaa, että sekä vanha että uusi katemateriaali merkitsevät. Eri materiaalit ovat paitsi eri hintaisia, myös vaativat eri määrän työtä niin purku- kuin asennusvaiheessakin.

Toinen iso tekijä kattoremontin neliöhinnassa ovat katon korjaus- ja purkutarpeet. Niillä on merkitystä sekä kattoneliöiden vaatiman työmäärän että niiden uusimisesta koituvien materiaalikustannusten suhteen.

Lisäksi vaikuttavat kattotuotteet ja läpiviennit. Yksinkertaisen kattoneliön uusiminen on aina edullisempaa kuin sellaisen, jossa on vaikkapa kattoikkuna tai lumieste.

Muun muassa edellä mainittujen tekijöiden vuoksi yksittäisen kattoneliön remonttihinta vaihtelee yhtä paljon kuin se, mitä neliö pitää sisällään. Jokaisella kattoneliöllä on omat ominaisuutensa ja tarpeensa jopa saman katon sisällä, minkä takia yhden kattoneliön remonttihinta ei ole välttämättä sama edes vierekkäisillä neliöillä – kyse on aina keskiarvosta.

Katse laatikon ulkopuolelle

Pelkkää kattoremontin neliöhintaa ei kaikesta huolimatta kannata tuijottaa. Jos jokaisen kattoneliön remonttihinnan tiristää aivan minimiinsä, tehdään yleensä iso virhe.

Esimerkiksi hieman kalliimpi katemateriaali voi tulla pitkällä tähtäimellä itse asiassa jopa edullisemmaksi. Materiaalien kestävyydessä, maalaustarpeissa ja puhdistettavuudessa on nimittäin selkeitä eroja.

Myös tietyt kattotuotteet saattavat poikia pitkällä tähtäimellä sievoisia säästöjä. Esimerkiksi lintupiikit varjelevat katetta sen maalipintaa syövyttävältä lialta, ja pieneläinesteet puisia kattorakenteita jyrsijöiden hampailta.

Katse kannattaakin ulottaa “laatikon” ulkopuolelle ja ajatella kattoa kokonaisuutena yksittäisen kattoneliön sijaan. Suurempi neliöhinta nostaa toki kattoremontista koituvia kustannuksia hetkellisesti, mutta saattaa toisaalta madaltaa katosta koituvia kuluja koko katteen elinkaaren aikana. Vaikka remonttibudjetti olisi tiukka, ei halvoista neliöstä siis kannata yleensä maksaa. Kokemuksemme mukaan huomattavasti parempi vaihtoehto on satsata hieman enemmän vaikkapa osamaksun tai rahoituksen turvin.

Kaikeksi onneksi me Kattotyöt Prolla työskentelemme katolla aina kustannustehokkaasti. Lisäksi pystymme usein hankkimaan kattoremontin tarvittavat materiaalit hieman edullisemmin kuin tavallinen kuluttaja. Muun muassa näistä syistä kattoremonttien neliöhinnat ovatkin meillä varsin maltillisella tasolla. Pyydä meidät käymään kohteessasi, niin laskemme Eurolleen millaiseksi kattoremontin neliöhinta kohteessasi muodostuu!

Kantti kertaa kantti – mutta mitä materiaalia? Näin se näkyy kattoremontin hinnassa

Yksi eniten merkitsevistä tekijöistä kattoremontin hintaa laskettaessa on vesikaton materiaali. Niin vanha kuin uusikin materiaali vaikuttaa, eikä merkitystä ole pelkästään materiaalin itsensä hinnalla – eri materiaalit vaativat eri määrän työtä sekä purku- että asennusvaiheessa. Loppujen lopuksi eri katemateriaalit tulevat eri hintaiseksi myös pitkällä aikavälillä, sillä niiden huollossa ja kestävyydessäkin on omat eronsa.

Katemateriaalien hankintahinnat

Uuden katon hintoja vertaillessa moni lähtee liikkeelle nimenomaan katemateriaalien hankintahinnoista. Aihe on selkeä ja hintojen vertailu verkkokauppojen ansiosta helppoa.

Katon materiaali voi olla joko peltiä, huopaa tai tiiltä. Peltikatto taas voi olla joko lukkosaumattu tai konesaumattu, ja huopakatto joko huopaa tai bitumia. Tiilikattoja on sekä betoni- että savitiilisiä. Kullakin katemateriaaleista on omat neliöhintansa.

Myös asennusmekanismi vaikuttaa varsinkin kattopeltien hintaan. Lukkosauma-kattopellit ovat aina hintahaarukan yläpäässä.

Huomaa, että kaikki kattoremontin materiaalit saa kuitenkin yleensä hieman edullisemmin sesongin ulkopuolella. Kesäaikaan vallitsevat myyjän markkinat ja katemateriaalien hinnat ovat sen mukaiset – alennuksia on kitsaasti, eikä tinkiä auta, sillä tavara tekee kauppansa täyteen hintaankin kuin kuumille kiville.

Hinnat poikkeavat toisistaan jonkin verran myös kauppakohtaisesti. Kauttamme saatatkin saada katemateriaalit remontin ajankohdasta riippumatta hieman edullisemmin kuin itse ostettuna. Alan ammattilaisena ja pitkän linjan toimijana meillä täällä Kattotyöt Prolla on tiedossamme parhaat tavarantoimittajat, joilta kaikki katemateriaalit bitumista savitiileen saa sopivaan hintaan.

Mikä on lopulta edullisin: pelti-, tiili- vai huopakatto?

Pelkän katemateriaalin hankintahinnan perusteella ei vielä voida sanoa mikä katemateriaali tulee lopulta edullisimmaksi. Kun etsit kaikkein taloudellisinta katemateriaalia, kannattaa siitä aiheutuvia kustannuksia pyrkiä arvioimaan kolmella eri aikajänteellä: heti ostohetkellä, asennusvaiheessa sekä myöhemmin katon käyttöiän aikana.

Esimerkiksi kattohuovat ovat edullisia ja huopakatto on helppo asentaa, mutta katteesta aiheutuu sen elinkaaren muissa vaiheissa usein enemmän kustannuksia kuin pelti- tai tiilikatosta. Huopakaton karhea pinta on hankala pitää puhtaana, kattohuovat ovat herkkiä vaurioitumaan, huopakaton käyttöikä on verrattain lyhyt ja kaiken kukkuraksi sen purkaminen on työläämpää kuin pelti- tai tiilikaton purkaminen.

Konesaumakatto taas on arvokas asentaa, mutta on katteena erittäin helppohoitoinen, vesitiivis ja pitkäikäinen. Lukkosaumakatto on hieman edullisempi ja sen vesitiiviys heikompi kuin konesaumatun serkkunsa, mutta silti yleensä pitkäikäisempi sijoitus kuin huopa- tai bitumikatto. Kuparikatto on metallikatoista kallein, mutta se saattaa kestää hyvin huollettuna jopa 200 vuotta.

Tiilikatto on niin ikään kestävä valinta ja pysyy todennäköisesti ainakin huopakattoa paremmin puhtaana. Betonitiilistä rakennettu katto voi kestää jopa puoli vuosisataa. Savitiilet ovat betonitiiliä hintavampia, mutta savitiilikatto saattaa kestää toista sataa vuotta.

Lisäksi kannattaa huomioida tontin olosuhteet taloudellisinta katemateriaalia valitessa. Esimerkiksi metsän keskellä, kaupungissa ja saaristossa kattoja koettelevat erilaiset rasitteet, ja väärästä katemateriaalista voi poikia nopeasti ylimääräisiä kustannuksia. Niin ilmansaasteet, lehti-, risu- ja neulasvaippa kuin suolainen ja tuulinen meri-ilmastokin kuluttavat kattoa kukin omalla tavallaan.

Jos haluat tietää mikä materiaali on taloudellisin juuri omassa kohteessasi, kutsu asiantuntijamme tekemään kattotarkastus! Tarkastuksen yhteydessä arvioimme nykykaton uusimiskustannukset sekä kerromme pitkään kokemukseemme nojaten, mikäli jokin muu katemateriaali olisi kohteessasi pidemmän päälle edullisempi vaihtoehto.

Kattoa remontoidessa pienistä puroista syntyy suuri virta – säästömielessäkin

Me Kattotyöt Prolla olemme kokenut ja kaikkitietävä joukko kattoalan ammattilaisia. Remonttihommissa se näkyy muun muassa kustannustehokkuutena. Pystymme nipistämään ajankäytössä ja materiaalikustannuksissa laadusta tinkimättä sekä antamaan taloudellisia vinkkejä niin materiaalivalintojen kuin katon muodonkin suhteen. Pienistä puroista kertyy suuri virta, ja usein olemmekin onnistuneet säästämään asiakkailtamme sievoisia summia kattoremontin yhteydessä. Jos kaikki tehdään asiantuntijoidemme suositusten mukaisesti remontin jälkeisiä huoltoja myöten, voit olla varma remonttihinnan maksavan vuosien mittaan itsensä tehokkaasti takaisin!

Laatutyö maksaa itsensä aina takaisin

Kaikista tärkeintä kattoremontissa on sijoittaa nimenomaan laadukkaaseen ja luotettavaan urakoitsijaan – kuten Kattotyöt Pro. Halvin tekijä voi nimittäin osoittautua pitkällä tähtäimellä harmittavan epätaloudelliseksi valinnaksi. Vaikka työ muodostaakin aina ison osan kattoremontin kokonaiskustannuksista, kannattaa laatutyöhön siis sijoittaa. Meillä teetettynä kattoremontti on riskitön investointi.

Pitkällä kokemuksella me Kattotyöt Prolla taidamme myös kustannustehokkaan työskentelyn salat kattoremontin kaikissa vaiheissa ja jokaisella osa-alueella. Tiimiimme mahtuu niin parkkiintuneita puu- ja peltiseppiä kuin muitakin kattoalan kovaksi keitettyjä ammattilaisia. Meiltä saat siis monipuolista laatutyötä kilpailukykyiseen hintaan!

Säästämme myös materiaaleissa

Työn ohella kattoremontin hinnassa näkyvät myös materiaalikustannukset, joiden suhteen saatat säästää asiakkaanamme varsin mukavia summia. Kauttamme saat kattoremontin materiaalit hyvällä todennäköisyydellä edullisemmin kuin hankkimalla ne itse. Lisäksi annamme vinkkejä katolle ja tontille sopivan katemateriaalin valinnassa, jotta se auttaisi osaltaan minimoimaan katosta koituvia kustannuksia tulevaisuudessa.

Katemateriaalin lisäksi voit säästää ansiostamme myös eräässä toisessa kattoremontin materiaalikustannuksia väistämättä kasvattavassa seikassa. Kyse on tietysti kattotuotteista. Me Kattotyöt Prolla hankimme puolestasi tarpeellisen määrän sopivia tuotteita, joten asiakkaanamme et päädy maksamaan turhista tai epätarkoituksenmukaisista varusteista. Niin saattaa hyvinkin käydä, mikäli tilaat kattoremontin kokemattomalta tekijältä tai urakka toteutetaan talkoovoimin.

Kokonaisvaltainen palvelu keskittää kulut

Kattoremontti on jo itsessään iso kokonaisuus, mutta koko taloa ja tonttia ajatellen kuluja aiheutuu yleensä muustakin kuin katosta. Kauttamme saat onneksi kaikkien tontilla olevien rakennusten ja rakennelmien huollot, korjaukset ja remontit sokkelista piipun hattuun, ja teettämällä työt meillä yhdessä kattoremontin kanssa on niiden hintakin aivan erityisen edullinen. Kun kutsut meidät kattoremontin suunnittelukäynnille, laskemme myös muut työt mielellämme osaksi kaiken kattavaa tarjoustamme.

Tiivistettynä kattoremontin ja sen kustannusten voisikin sanoa olevan pienten purojen muodostama vuolas virta, jonka me Kattotyöt Prolla pidämme hyvin hallinnassa. Tiristämällä jokaisesta purosta muutaman pisaran pois, on niistä kertyvä virta eli kattoremontin hintakin väistämättä pienempi.

Muista, että kattoremontin jälkeen autamme myös valuttamaan vettä suuresta virrasta pois päin. Kaiken muun lisäksi saat kauttamme nimittäin uuden katon kausi- ja muut huollot! Niiden ansiosta iso osa remonttikustannuksista maksaa itsensä vuosien mittaan helposti takaisin.

Korvaako vakuutus kattoremontin ja jos, niin miltä osin?

Voi räkä, menikö katto rikki? Kattoremontin hintalappu on aina isompi kuin tusina uusia perennoita takapihan penkkiin, ja täysin ymmärrettävistä syistä moni on kiinnostunut vakuutusyhtiön korvauspolitiikasta katon uusimisen suhteen. Joissain tapauksissa vakuutus voikin korvata osan kattoremontin kustannuksista tai jopa kokonaan.

Korvausten osuus määräytyy kuitenkin tapauskohtaisesti, ja me Kattotyöt Prolla emme ota kantaa pitäisikö vakuutuksen korvata remontti osittain, kokonaan tai ylipäätään miltään osin. Kerromme kuitenkin yleisellä tasolla minkä tyyppisissä tilanteissa on mahdollista, että vakuutusyhtiö tulee avuksi kattoremontin maksuasioissa sekä toisaalta valaisemme myös niitä tapauksia, joissa remonttilasku jää mitä luultavimmin kokonaan kohteen omistajan maksettavaksi.

Kysy vakuutusyhtiöltä korvauksia esimerkiksi tällöin

Pääsääntöisesti vakuutusyhtiö saattaa korvata kattoremontin kustannuksia niiltä osin kuin katto on päätynyt remonttikuntoon äkkiä ja ennalta arvaamatta. Toisin sanoen tarve vesikaton tai muiden kattorakenteiden uusimiselle on täytynyt tulla yllätyksenä niin talon asukkaille, naapurille kuin meille kattoalan ammattilaisillekin.

Äkillinen ja yllättävä tarve kattoremontille voi aiheutua esimerkiksi puun kaatumisesta katon päälle. Voimakas tuuli tai myrsky saattaa saada hyväkuntoisenkin puun kaatumaan, jolloin vakuutusyhtiö mahdollisesti korvaa katon remontin niiltä osin kuin sillä pyritään korjaamaan rysähdyksen aiheuttamia vahinkoja.

Mutta mitä, jos puu kaatuukin katolle naapurin puolelta? Tällaisissa tilanteissa vakuutusyhtiöiden linjaukset ovat yleensä suopeampia, ja naapuritontin kasvattien aiheuttamat tuhot saa usein kotivakuutuksen piikkiin.

Hyvässäkin lykyssä vakuutus tosin korvaa vain katon rakentamisen vastaavaksi kuin aiemmin. Esimerkiksi kattoremontin yhteydessä tehtäviä parannustöitä, kuten katon korotusta tai uusia kattoikkunoita vakuutusyhtiöllä ei voi maksattaa, vaikka ne saakin kattoremontin yhteydessä aina edullisemmin kuin jälkikäteen teetettynä.

Luonnollisesti me Kattotyöt Prolla teemme kaiken voitavamme, jotta saisit vakuutusyhtiöltä omasi takaisin. Tarvittaessa teemme siis vakuutusyhtiölle huolellisen dokumentaation ja selonteon katon vahingoista sekä kerromme pitkälliseen kokemukseemme perustuvan näkemyksen vaurioiden syntysyystä. Olemme kokenut ja luotettava kattoalan urakoitsija, joten arviomme painaa paljon myös vakuutusyhtiön silmissä.

Näissä tilanteissa vakuutus ei välttämättä korvaa Euroakaan

Oman vakuutuksen ehtoihin kannattaa tutustua huolellisesti jo ennen kuin maito pääsee läikkymään. Vakuutusyhtiö ei nimittäin välttämättä korvaa kattoremonttia, vaikka vauriot olisivat syntyneetkin katolle näennäisen tapaturmaisesti.

Vakuutuksen ehdoissa saatetaan todeta, ettei esimerkiksi puun kaatumisen vuoksi teetetty kattoremontti ole korvattavaa kulua, mikäli tapaturma olisi voitu välttää ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä. Vakuutusyhtiö katsookin yleensä puun kuntoa ja kyselee onko siitä mahdollisesti tullut huomautuksia joko naapurin tai virallisen tahon toimesta ennen korvauspäätöksen tekemistä. Jos puun huono kunto oli tiedossa jo ennen kuin se rysähti kodin, piharakennuksen tai naapurin katolle, ei vakuutus todennäköisesti maksa kattoremonttia edes osittain.

Myös lumen ja jään aiheuttamat vauriot on usein suljettu kokonaan pois kotivakuutuksen piiristä. Tämä johtuu siitä, että katon lumikuorman aiheuttamat vauriot on yleensä mahdollista välttää huolehtimalla lumenpudotuksesta asiaan kuuluvalla tavalla.

Jopa vuotavan katon aiheuttama remontti menee valitettavan usein täysin talon omistajan piikkiin. Monessa tapauksessa syyksi paljastuu nimittäin katon huoltotöiden laiminlyönti. Jos kattoa ei ole huollettu asiantuntijan ohjeiden mukaisesti ja katto on alkanut vuotaa esimerkiksi sammaleen syövyttämän reiän takia, vakuutusyhtiö tuskin korvaa kattoremontista Euroakaan.

Edellä mainituista syistä me Kattotyöt Prolla kannustammekin huoltamaan sekä vanhaa että vasta remontoitua kattoa tunnollisesti vuosittain. Kysy asiantuntijoiltamme lisää suosittelemastamme katon huolto-ohjelmasta viimeistään kattoremontin päätyttyä. Meiltä saat kaikki katon kaipaamat huoltotoimet lumenpudotuksista lähtien!

Myös kotitalousvähennys vaikuttaa kattoremontin kustannuksiin omalta osaltaan

Kaikki meidän Kattotyöt Prolaisten kattosi eteen tekemä työ on kotitalousvähennyskelpoista kulua. Meidän puolestamme ei siis ole estettä sille, ettet saisi sitä myös kattoremontista. Parhaimmillaan kotitalousvähennyksen vaikutus kattoremontin kokonaiskustannuksiin voikin olla varsin tuntuva!

Ota kuitenkin huomioon myös kotitalousvähennyksen ehdot kattoremonttia koskien. Niin vähennyksen kriteerit kuin määräkin voivat olla erilaiset jopa edellisvuoteen verrattuna. Alla avaamme hieman miten ja mihin osuuteen kattoremontin kustannuksista kotitalousvähennys oikeastaan vaikuttaa.

Kattoremontin hinta koostuu osista, mutta mitkä kulut kelpaavat vähennettäväksi?

Kotitalousvähennyksen suhteen on kaikista tärkeintä pitää mielessä, että itse tehdystä työstä sitä ei koskaan saa. Muun muassa sen vuoksi kattoremontti kannattaakin tilata meiltä täältä Kattotyöt Prolta! Aivan kaikista kattoremontin hintaan vaikuttavista osatekijöistä kotitalousvähennystä ei kuitenkaan myönnetä edes siinä tapauksessa, että laskun kirjoittaa alan ammattilainen.

Ensinnäkin kotitalousvähennys koskee vain kattoremontin yhteydessä tehtävää työtä. Onneksi sen osuus kattoremontin kustannuksista on varsin huomattava. Niin katon purkaminen, uuden katon rakentaminen vanhan tilalle kuin katon rakenteiden korjaaminenkin on lähes poikkeuksetta kotitalousvähennykseen kelpaavaa kulua, kun sen tilaa kaltaiseltamme ennakkoperintärekisteriin kuuluvalta kattoalan yritykseltä. Lisäksi vähennykseen oikeuttavat remonttia valmistelevat toimet ja urakan yhteydessä tehtävä siistiminen.

Materiaali- ja matkakustannuksista tai jätemaksuista kotitalousvähennystä ei sen sijaan saa. Siksi onkin hyvä, että me Kattotyöt Prolla tiedämme pitkän kokemuksemme ansiosta miten niiden osuus katon remonttihinnasta pidetään kurissa muutenkin.

Lisäksi kotitalousvähennys vaikuttaa täsmällisesti siihen osaan kattoremontin hinnasta, jonka voidaan katsoa koskevan vanhan talon kunnostamista tai perusparantamista. Suurin osa kattoremontin yhteydessä tehtävästä työstä onkin juuri sitä. Uuden rakentamiseen verrattavissa olevaa työtä eli kotitalousvähennykseen kelpaamatonta kulua voi kuitenkin olla esimerkiksi katon remontin myötä tehtävä täydennysrakentaminen tai erilliset lisä- tai muutostyöt sekä rakennuksen laajentaminen. Raja niin sanotun “perusparantamisen” ja uudisrakentamisen välillä on joskus häilyvä, ja epäselvissä tapauksissa asiaa kannattaa suoraan Verottajalta.

Kaikesta huolimatta kotitalousvähennys vaikuttaa yleensä isoon osaan kattoremontin loppulaskuun tulevista töistä ja toimenpiteistä. Me Kattotyöt Prolla listaamme ne selkeästi, ja neuvomme tarvittaessa miten saat vähennyksen haettua niiltä osin kuin katon remontointi kohteessasi siihen oikeuttaa.

Kotitalousvähennys ja osakkeenomistajan osuus taloyhtiön kattoremontista

Onko taloyhtiöön tiedossa kattoremontti ja osa sen laskusta tulossa maksettavaksesi yhtiövastikkeina? Valitettavasti vähennystä voi saada vain henkilö tai kuolinpesä, eikä koskaan asunto-osakeyhtiö. Koska kattoremontti kuuluu lähes aina taloyhtiön vastuulle, ovat yhtiövastikkeiksi jyvitetyt kattoremontin kustannuksetkin lähes poikkeuksetta kotitalousvähennykseen kelpaamatonta kulua. Kokonaisuudessaan.

Pidä kuitenkin mielessä, että kotitalousvähennystä saat myös osakkaan asemassa kaikista sellaisista töistä, jotka eivät kuulu taloyhtiön vastuulle. Asunto-osakkeen omistajana saatat siis saada kotitalousvähennystä muista töistä, joita teetät meillä kattoremontin yhteydessä. Epäselvyyksien välttämiseksi kannattaa silti varmistaa asia Verottajalta tai kysyä neuvoa monia vastaavia tilanteita kohdanneilta kattoasiantuntijoiltamme.

Korvaako vakuutus osan kattoremontin kustannuksista? Näin se vaikuttaa kotitalousvähennykseen

Hyvässä lykyssä vakuutus korvaa ainakin osan kattoremontin kustannuksista. Me Kattotyöt Prolla emme ota kantaa vakuutuksen korvausvelvollisuuteen tai summan suuruuteen, mutta vakuutus vaikuttaa myös kattoremontista saatavaan kotitalousvähennykseen. Niiltä osin kuin vakuutus korvaa kattoremontin kustannuksia, ei kotitalousvähennystä voi saada. Vaikka siis saisit sitä normaalitilanteessa esimerkiksi vanhan katon purkutöistä, menetät oikeuden vähennykseen, mikäli purkamisen maksaa vakuutusyhtiö.

Paljonko kotitalousvähennys pienentää kattoremontin kokonaiskustannuksia?

Loppujen lopuksi kaikkia kiinnostaa kotitalousvähennyksen euromääräinen vaikutus kattoremontin kustannuksiin. Kotitalousvähennyksen ehdot, prosenttiosuus kattoremontin hinnasta, määrä ja vuotuinen maksimimäärä vaihtelevat kuitenkin sen verran usein, että ajantasaiset tiedot on parasta varmistaa aina Verottajalta. Asian selvittämiseen saat silti apua myös auliisti palvelevilta asiantuntijoiltamme esimerkiksi suunnittelukäynnin yhteydessä tai ottamalla meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.

Hintalaskurilla arvio kattoremontin kokonaiskustannuksista

Jos et osaa yhtään arvata paljonko kattoremontti kohteessasi maksaa, kokeile laskea arvio hintalaskurimme avulla. Se on oiva keino hahmottaa kustannusten suuruusluokkaa, jos kattoremonttien hintahaarukasta ei ole vielä minkäänlaista käsitystä.

Käytännössä laskuri kertoo katon neliömäärän perusteella kuinka paljon pelti-, huopa- tai tiilikaton remontti tulee todennäköisesti vähintään maksamaan. Sen avulla näet hieman myös mistä summista kattoremonttien neliöhinnat lähtevät. Laskurille riittää suurinpiirteinen arvio katon koosta, ja siihen voit syöttää katon neliömäärän kymmenen neliön tarkkuudella. Näppärää työkalua onkin helppo käyttää, ja kattoremontin hinta-arvion saat sillä jo parissa minuutissa!

Pidä kuitenkin mielessä, että kyse on vain suuntaa antavasta summasta. Tarkan arvion kattoremontin kokonaiskustannuksista saat pyytämällä meiltä tarjouksen esimerkiksi sähköisen tarjouspyyntölomakkeemme kautta.

Kattoremonttilaskurin antama hinta ei kerro koko totuutta

Vaikka kattoremontin hintalaskuri onkin mitä kätevin pikku apuri, kertoo se vain arvion kattoremontin vähimmäiskustannuksista. Kattoremontin hinta on aina kokonaisuus, jonka kaikkia osatekijöitä yksinkertainen nettilaskuri ei pysty millään ottamaan huomioon. Siksi laskurimme keskittyykin vain kahteen isoon ja selkeään osatekijään kaavassa, jota me Kattotyöt Prolla käytämme kattoremontin lopullisen hinnan laskemiseen. Esimerkiksi katon kunto sekä mahdollisten muutostöiden vaikutus katon remonttihintaan selviävät aina vasta kohteessa paikan päällä.

Tarkka kustannusarvio kattotarkastuksen jälkeen

Kun haluat tietää mitä kattoremontti taitavien katontekijöiden toimesta kohteessasi täsmälleen maksaa, pyydä meiltä rohkeasti tarjous! Sitä seuraa suunnittelukäynti ja kattotarkastus, joiden yhteydessä kartoitamme kaikki kattoremontin kokonaishintaan vaikuttavat seikat.

Huippuunsa viritetyn tiimimme monet silmäparit näkevät kaikki nekin asiat, joita koneellisesti lasketussa hinta-arviossa ei pystytä huomioimaan. Asiantuntijamme punnitsevat suunnittelukäynnillä huolellisesti niin katon perusominaisuuksia kuin kuntoakin. Tämä onnistuu halutessasi silloinkin, kun et ole itse paikalla – luotettaville kattoasiantuntijoillemme voit huoletta antaa luvan käydä tutustumassa kohteeseesi jopa poissa ollessasi.

Varsinaisen remonttikohteen ohella meitä kiinnostavat toiveesi ja odotuksesi tulevan remontin suhteen. Ne vaikuttavat kattoremonttiin paljon niin toteutuksen kuin kustannustenkin osalta. Monimutkaisinkaan kattoremonttilaskuri ei pysty kuuntelemaan urakkaan liittyviä visioita yhtä tarkalla korvalla kuin mutkattoman reippaasti palveleva remonttitiimimme, saatikka antamaan hyviä säästövinkkejä urakan suunnitteluun.

Kun olemme selvittäneet kaikki kattoremontin hintakokonaisuuteen vaikuttavat tekijät, laadimme urakalle huolellisen toimintasuunnitelman ja teemme sen perusteella hyvän tarjouksen avaimet käteen-kattoremontista. Toisin kuin laskurin antama hinta-arvio, kattaa tarjouksemme kaiken mitä laadukas kattoremontti vaatii niin materiaalien, kaluston kuin työmääränkin suhteen.

Urakoimme niin suuret kuin pienetkin katot

Toteutamme samalla pieteetillä niin isot kuin pienet kattourakat. Katto on tärkeä, oli se sitten kesähuvilasi, autotallisi tai pihavarastosi päällä. Kaikissa kattovuoto tekee tuhoja omaisuudelle. Siksi voitkin luottavaisin mielin pyytää meidät toteuttamaan grillikatoksen, ulkowc:een tai vaikka pihasaunan kattoremontin. Samalla kun tulemme paikalle, voimme katsastaa, mikäli jokin muu tonkin rakennuksen katto vaatii kattoammattilaisen huomiota.

Käytä siis hintalaskuria harkintasi mukaan ja kutsu meidät sen jälkeen kohteeseesi kartoittamaan remontin kustannukset kokonaisuudessaan. Me Kattotyöt Prolla olemme käytettävissäsi lähes yhtä hyvin kuin laskurimmekin, sillä palvelemme kautta maan ja ympäri vuoden – joustavasti jopa viikonloppuisin ja ilta-aikaan!