Kattosillan asennus – Kattosilta on kriittinen osa saumattoman turvallista kattokulkutietä

Kattosillan asennusTiedätkö mikä on kattosilta ja miksi sellainen saatetaan katollesi tarvita? Tai milloin kattosillan asennus pelti-, tiili- tai huopakatolle on tarpeen? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen saat vastauksen mieltä Kattotyöt Prolaisilta.

Me nimittäin asennamme kattosillat vankalla kokemuksella. Katemestarimme ovat asentaneet kattosiltoja niin kerrostalojen kuin omakotitalojenkin laelle monenlaisissa kohteissa kautta maan. Olemme kattoturva-asioissa luotettu neuvonantaja ja kattoturvatuotteiden asentaja, huoltaja ja korjaaja, jolle kattosillatkin ovat tuttu tuote jo vuosien takaa. Meiltä saat sopivat ja laadukkaat kattosillat varmakätisesti asennettuna, olipa kattosi materiaali sitten peltiä, tiiltä tai huopaa!

Kattosilta on siis katolle asennettava, siellä liikkumista turvaava kattoturvatuote. Käytännössä se on katon harjan suuntaisesti kulkeva kävelysilta.

Kattosilta on liki aina osa kattokulkutietä, jonka muita komponentteja voivat olla esimerkiksi seinätikkaat, lapetikkaat, kattopollarit ja piipputikkaat. Kattosillan kupeeseen on mahdollista asentaa myös vaakakisko, joka mahdollistaa turvaköyden kiinnittämisen ja siten kattosillan monipuolisemman käytön.

Kattosiltaa tarvitsevat niin nuohoojat kuin monet muutkin katollasi vierailevat ammattilaiset – me Kattotyöt Prolaiset mukaan lukien. Sen lisäksi, että kattosilta parantaa kaikkien kattoalan ammattilaisten työturvallisuutta, tekee se katolla työskentelystä myös jouhevampaa eli käytännössä vähentää niin nuohoukseen, katon tarkastamiseen kuin lumenpudotuksiinkin kuluvaa aikaa. Tämä on kannaltasi edukasta, sillä reippaasti hoituvat kattotyöt poikivat usein pienempiä laskuja.

Kaikki edellä kerrottu on tärkeää informaatiota siksikin, että joissain kohteissa kattosillan asentaminen on lakisääteinen pakko. Jyrkälle (1:8 tai sitä jyrkemmälle) katolle kattosillan tai kenties useammankin asennus on pakollista.

Toisinaan suosittelemme kattosiltoja kuitenkin myös lakisääteistä rajaa loivemmille katoille. Kun katolla kulkeakseen ei täydy astua varsinaiselle vesikatolle lainkaan, ei kattotiilien murtumista, kattopeltien naarmuuntumista tai kattohuopien repeilyä tarvitse kattotöiden tuoksinnassa pelätä.

Ota siis yhteyttä – katemestarimme tulevat tarvittaessa myös katsomaan kohdettasi omin silmin, voidakseen arvioida kattosiltojen tarpeen kohteessasi! Palvelualttiit katemestarimme ovat käytettävissäsi ympäri vuoden koko Suomen alueella.

Mikäli kattosillat ovat kohteessasi tarpeen, saat meiltä tietenkin hyvän tarjouksen niiden asentamisesta. Ellet erikseen muuta toivo, sisällytämme tarjoukseemme myös valintasi mukaiset laadukkaat kattosillat – sopivien kattosiltojen valintaan saat apua katemestareiltamme. Tarvittaessa voimme asentaa katollesi myös mitä tahansa muita kattoturvatuotteita, mikä käykin varsin näppärästi ja edullisesti kattosiltojen asennuksen yhteydessä. Huomaa, että laskumme voit aina maksaa osissa kauttamme saatavilla olevalla rahoituksella.

Meihin voit olla yhteydessä myös siinä tapauksessa, että kiinteistösi laella jo olemassa olevat kattosillat kaipaavat uusimista, huoltoa tai korjausta. Tällöin on erityisen hyvä pitää mielessä sekin, että kaikki tekemämme työ kelpaa kotitalousvähennykseen.

Kokemuksen kouliinnuttamat ja kattoturva-asioihin vihkiytyneet Kattotyöt Pro-katemestarit tavoitat esimerkiksi alla olevaa pyydä tarjous-painiketta näpäyttämällä. Älä epäröi kysäistä meiltä hintatietoja, olipa edessä sitten uusien kattosiltojen asennus tai vanhojen vaihto, huoltaminen tai kunnostus!

Pari sanaa kattosiltojen lakisääteisyydestä – kannattaa lukea!

Kuten aiemmin jo vinkkasimmekin, on kattosilta toisinaan jopa lakisääteisesti pakollinen varuste tietyillä katoilla. Käytännössä sellaisia tarvitaan, jos katon jyrkkyys on 1:8 tai sitä jyrkempi. 1:8 jyrkkä katto nousee harjaansa kohden metrin kahdeksan metrin matkalla. Kattosilloin ja muita kattoturvatuotteita apuna käyttäen on tällöin järjestettävä turvallinen kattokulkutie muun muassa savupiipulle, ilmastointikoneelle sekä muille katolta löytyville huoltoa vaativille kojeille ja läpivienneille.

Esimerkiksi profiilipeltikaton minimijyrkkyys on 1:5 ja tiilikaton 1:4. Muun muassa näille katoille kattosillan asennus on siis tarpeen oikeastaan poikkeuksetta.

Jopa jyrkälle huopakatolle kattosillan asennus on toisinaan aiheellista, sillä esimerkiksi palahuopakaton minimijyrkkyys on 1:5. Näin jyrkällä katolla huopakaton karhea pinta ei enää riitä estämään turvakenkää lipsahtamasta ja kattotapaturmaa sattumasta.

Pelkkää katon jyrkkyyttä ei silti ole suotavaa tuijottaa. Kattosiltoja saatetaan yhtä hyvin tarvita myös konesauma- tai lukkosaumakatolla, vaikka katon muoto olisi hieman loivempikin. Lipevillä saumakatoilla turvallinen kattokulkutie on itse asiassa vielä tavallistakin tärkeämpi elementti.

Kattokulkusiltojen tosiasiallinen tarve täytyykin aina arvioida kohdekohtaisesti katon ominaisuudet kokonaisvaltaisesti huomioiden. Kun otat meihin yhteyttä, saat luotettavaa tietoa kattosiltojen tarpeesta kohteessasi sekä tietenkin lakisääteisesti riittävän määrän niitä oikeaoppisesti asennettuna.

Lain taustalla on paljon pykäliä tärkeämpi asia

On hieman kyseenalaista perustella kattosiltojen tai minkään muunkaan kattoturvatuotteen asentamista pelkällä lailla. Pelkät pykälät eivät välttämättä riitäkään motivaatioksi asennuttaa katolle kattosiltoja tai mitään muitakaan kattoturvatuotteita, jos talo vaikka sijaitsee vähän syrjäisemmässä paikassa ja kattotyöt tulee pääsääntöisesti hoidettua itse. Lain taustalla on kuitenkin paljon pykäliä tärkeämpi asia: ihmishenkien säästäminen.

Useimmat kattoturvatuotteet – kattosillat mukaan lukien – asennetaan katolle siellä liikkumisen turvaamiseksi. Teitpä kattoaskareet itse (mitä emme suosittele) tai tilasitpa ne kattoalan ammattilaiselta, on kattosiltojen asennus katollesi siis tärkeää.

Kattosiltoja pitkin esimerkiksi me Kattotyöt Prolaiset sekä nuohooja, ilmastointikoneen huoltaja ja tv-antennin asentaja pääsevät liikkumaan katollasi henkeään vaarantamatta. Kattosillat muun kattokulkutien jatkeena mahdollistavat katolla liikkumisen turvallisesti jopa talviaikaan vaikkapa lumenpudotusten merkeissä.

Ethän siis jätä kattosiltoja katollesi asennuttamatta, jos niitä siellä tarvitaan? Kattoturva on elintärkeä asia, josta on syytä pitää kiinni niin kattosiltojen kuin muidenkin kattoturvatuotteiden muodossa!

Jos kattosilta puuttuu, voinko saada sakot?

Niin kyseenalaista kuin kattoturvaan liittyviä asioita onkin perustella pelkillä lakipykälillä, kannattaa laki silti pitää mielessä. Kattosiltojen ja muiden kattoturvatuotteiden asentamatta jättämisestä voi nimittäin seurata sanktioita.

Kattoturvan puutteiden käydessä ilmi, voidaan pelastusviranomaisen päätöksellä velvoittaa oikaisemaan kattoturva-asioiden laiminlyönti tietyssä määräajassa. Tarpeen vaatiessa tätä määräystä voidaan lisäksi tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että kattoturvan puutteet korjataan laiminlyöjän kustannuksella.

Huomaa, että myös kattoturvatuotteiden kunnossapidosta tulee huolehtia asianmukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa säännöllistä tarkastamista, puhdistamista ja huoltamista. Kattoturvatuotteiden, kuten kattosiltojen kunnossapitotöiden laiminlyönnistä voi niin ikään saada viranomaisilta moitteita.

Ensisijaisesti kuitenkin peräänkuulutamme ihmishenkien pelastumista sekä murtuneiden käsien ja jalkojen välttämistä ennemmin kuin sakon uhkaa kattosiltojen asentamisessa ja kunnossapidossa. Kun luotat kiinteistösi kattoturvan kattosilloista alkaen meidän Kattotyöt Prolaisten käsiin, tiedätkin kattosi olevan aidosti turvallinen työpaikka niin nuohoojalle kuin kattotarkastajallekin!

Millainen katto, sellainen kattosilta – asennamme sopivat ja toimivat kattosillat sekä tiili-, pelti- että huopakatoille!

Kun tilaat kattosillat kiinteistösi laelle meiltä täältä Kattotyöt Prolta, auttavat katemestarimme valitsemaan sopivanlaiset kattosillat juuri omaa kohdettasi ajatellen. Kattosiltoja valmistavat useat eri valmistajat, minkä lisäksi markkinoilla on runsaasti erilaisia kattosiltoja erilaisia kattoja varten.

Kattosiltoja valitessa yksi eniten merkitsevistä tekijöistä on katon materiaali. Niin pelti-, tiili- kuin huopakatoillekin on kullekin omanlaisensa kattosillat, jotka myös asennetaan eri tavoin.

Esimerkiksi kattosillan asennus tiilikatolle tapahtuu kattotiilien alle tulevan apupuun avulla. Apupuun käyttö on hyvin oleellista – suoraan kattoruoteisiin ei kattosiltaa saa tiilikatolla kiinnittää missään nimessä! Apupuun ansiosta kattosillan asentaminen tiilikatolle ei edellytä reikien tekemistä katteeseen, eikä tiilikaton kattosilta siten vaikuta katon vesitiiviyteen.

Huopakatoilla kattosilta puolestaan kiinnitetään asennuspalkkia tai -levyä käyttäen. Tämä asennustapa on täysin uniikki muille kattomateriaaleille tarkoitettuihin kattosiltoihin nähden, eikä tiili- tai peltikatoille suunniteltujen kattosiltojen asentaminen huopakatolle ole siten mahdollista.

Jos katon materiaali on peltiä, on kattosiltoja valitessa huomioitava tarkoin myös katon tyyppi. Saumakatoille ja profiilipeltikatteille tarkoitetut kattosillat eroavat toisistaan kriittisesti.

Esimerkiksi saumakatoilla kattosillat tulevat kiinni katon pystysaumoihin. Tässä asennustavassa on etunsa, sillä saumakatollekaan ei siten tarvitse tehdä reikiä kattosillan asentamiseksi. Saumakattoja ovat sekä konesauma- että lukkosaumakatot.

Profiilipeltikatolla kattosiltojen kiinnikkeet taas porataan vesikaton läpi, minkä jälkeen reiät tiivistetään huolellisesti. Vaikka katon materiaali onkin sama, eivät saumakatoille tarkoitetut kattosillat siis käy profiilipeltikatoille tai päin vastoin. Myöskään tiilikaton kattosillat eivät profiilipeltikatolle käy, vaikka tiilikuvioinen peltikatto amatöörin silmään kenties aitoa tiilikattoa muistuttaakin.

Kuten sanottu, oikeanlaisten kattosiltojen valinnasta et kuitenkaan joudu itse huolehtimaan, kun tilaat kattosillat asennettuna meiltä täältä Kattotyöt Prolta.

Katemestarimme tietävät myös eroista eri tuotevalmistajien kattosilloissa. Eri valmistajien kattosillat eroavat toisistaan muun muassa hintojen ja takuidensa suhteen. Kokeneiden katemestareidemme avulla valitset katollesi joka tapauksessa sopivat ja loistavan hinta-laatusuhteen omaavat kattosillat!

Kattosillat sävy sävyyn muun katon kanssa?

Tänä päivänä kattoturvatuotteet eivät enää pistä katolta silmään niin kuin ne kenties aikoinaan tekivät. Kattotuotevalmistajat ovat reagoineet kuluttajien toiveisiin tuomalla markkinoille vuosi vuodelta tyylikkäämpiä ja huomaamattomampia kattoturvatuotteita. Pitkällisen tuotekehityksen lopputuloksena kattosillatkin ovat tätä nykyä melko siroja, mutta ennen kaikkea kattosiltojen väri saa ne istumaan sievästi katolle kuin katolle.

Kattosiltoja – kuten muitakin kattoturvatuotteita – on saatavilla kaikissa vesikattojen perusväreissä. Kattosiltoja on olemassa esimerkiksi harmaita, ruskeita, mustia ja punaisia. Joistakin väreistä on saatavilla myös tummempia ja vaaleampia sävyjä.

On yleistä, että esimerkiksi punaiselle tiilikatolle valitaan tiilenpunaiset kattosillat. Kattosillalla on yleensä pituutta noin kolmisen metriä, joten muun katon värityksestä poikkeava kattosilta pistää katolta helposti silmään. Kannattaa tosin huomioida myös muiden kattokulkutien komponenttien väri, mikäli katollasi on jo ennestään esimerkiksi seinä- ja/tai lapetikkaat.

Kun olette katemestareidemme kanssa yhteistuumin pähkäilleet minkä väriset kattosillat katollesi sopivat, laitamme ostohousut jalkaan ja hankimme väritoiveesi mukaiset tuotteet puolestasi. Kattotyöt Pro on täyden palvelun kattotalo, ja kattosiltojen asennuksessakin voit luottaa meidän lunastavan tämän lupauksen korkean ammattiylpeytemme edellyttämällä tavalla!

Kattosilta voi toimia myös nuohoojan yksityistienä – nuohoussilta

Kattosiltaa kuulee toisinaan kutsuttavaksi myös nimellä “nuohoussilta”. Nuohooja onkin epäilemättä yksi kattosillan ahkerimmista käyttäjistä, sillä katolla liikkuminen liittyy tiiviisti nuohoojan toimenkuvaan ja miltei jokaiselta katolta löytyy jonkinlainen nuohousta kaipaava savuhormi.

Nuohous = paloehkäisytoimintaa, johon kuuluu olennaisena osana esimerkiksi tulisijojen ja hormien savukanavien harjausta sekä noen poistoa kanavista ja piipuista.

Yleensä nuohooja käy katolla vähintään kerran vuoteen – ympärivuotiseen asumiseen käytetyssä rakennuksessa savupiipun nuohous on tehtävä tietyin väliajoin. Tulisijan käytöstä ja käytetystä polttoaineesta riippuen voi nuohoustarve vaihdella. Jopa vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa nuohoussilta pääsee käyttöön vähintään kerran kolmeen vuoteen. Ainoastaan siinä tapauksessa, että tulisijaa ei käytetä lainkaan, ei myöskään nuohoukselle ole tarvetta.

Nuohous on siinä mielessä erittäin tärkeää toimintaa, että sillä ehkäistään muun muassa nokipaloja. Siksi myös kattosilta on katolla kriittinen varuste, vaikka se olisikin siellä “vain” nuohoussillan roolissa.

Huomaa, että nuohoussillan päähän voi olla tarpeen asentaa myös piipputikkaat. Piipputikkaat tarvitaan, jos savupiippu on yli 1,2 metrinen. Nousukorkeuden ollessa yli kahdeksan metriä, täytyy piipputikkaat varustaa lisäksi turvakaiteella. Piipun päälle puolestaan tarvitaan avokaide. Toisinaan nuohoussilta pystyykin palvelemaan tarkoitustaan nuohoojan työturvallisuutta parantavana elementtinä vain edellä mainittujen lisävarusteiden kera.

Elävässä elämässä nuohoussilta-termiä käytetään kuitenkin melko harvoin. Se on kattosillalle kuvaava nimitys lähinnä silloin, kun tuotteella ei todellakaan ole katolla mitään muuta virkaa kuin toimia nuohoojan kulkuväylänä savupiipulle ja takaisin. Käytännössä näin ei ole juuri koskaan, sillä kattosiltaa voi aina käyttää apuna muun muassa katon tarkastamisessa ja puhdistamisessa.

Yleensä kattosilta palvelee muitakin kuin nuohoojaa

Yleensä kattosilta ei ole pelkkää nuohoojaa varten. Useimmiten se helpottaa itse asiassa hyvin monien muidenkin kattotyöläisten työskentelyä, minkä takia kattosilta onkin huomattavasti vakiintuneempi nimitys kyseiselle kattoturvatuotteelle.

Katolta voi löytyä esimerkiksi ilmastointikone, tv-antenni tai aurinkopaneeleita, joita huoltaakseen asianomainen ammattilainen talsii pitkin kattosiltaa. Muistanet, että kaikille katolla oleville huoltoa vaativille läpivienneille ja kojeille on lakisääteisesti päästävä kulkemaan pitkin saumattoman turvallista kattokulkutietä, jonka osa myös kattosilta on?

Kattosilta helpottaa meidän Kattotyöt Prolaistenkin toimenkuvaa toisinaan melkoisen paljon. Kuten sanottu, voi kattosiltaa käyttää apuna esimerkiksi katon peruskunnossapitoon liittyvissä toimenpiteissä, kuten puhdistamisessa ja tarkastamisessa. Kattosillan ansiosta moni kattoaskare käykin huomattavasti helpommin kuin vaikkapa henkilönostimesta käsin. Näin ollen pystymme tekemään monet kattotyöt myös nopeammin ja kustannustehokkaammin.

Tarvetta katto- tai nuohoussillalle tai muille kattokulkutien komponenteille?

Jos nyt hoksasit katollasi tarvittavan kattosiltaa joko nuohoussillaksi tai pelkkää nuohousta monipuolisempaan käyttöön, ota yhteyttä meihin Kattotyöt Prolaisiin! Tulemme käymään kohteessasi, arvioimme kattosiltojen riittävän määrän katollasi sekä hankimme ja asennamme kyseiset tuotteet puolestasi pisteelleen oppikirjan mukaan.

Pidä mielessä, että yksinään kattosillat eivät todennäköisesti vielä riitä tekemään katollasi liikkumisesta turvallista. Jopa nuohoussillan roolissa kattosilta on aina osa kattokulkutietä, johon tarvitaan muitakin komponentteja eri sijainteihin katollasi. Mikäli esimerkiksi nuohoussillan jatkeena toimivat piipputikkaat ja niiden turvakaiteet tai lapetikkaat, seinätikkaat tai kattopollarit ovat kohteessasi tarpeen, teemme mielellämme tarjouksen myös niiden hankkimisesta ja asentamisesta.

Me Kattotyöt Prolla asennamme kaikki kattoturvatuotteet katto- tai nuohoussilloista alkaen ammattitaitoisesti katolle kuin katolle! Pyydä tarjous, niin katemestarimme tulevat pian keskustelemaan kanssasi asiasta tarkemmin.